Image

ALTE DOCUMENTE

Registre
Tip fiser: pdf
Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotarâri si dispozitii cu caracter normativ
Vizualizeaza
Informarea asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice locale
Vizualizeaza
Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ
Vizualizeaza
Alte documente de interes public
Vizualizeaza

COMUNA PIATRA SOIMULUI

str. Primariei, nr. 48


Loc Piatra Șoimului, jud. Neamț

Tel: 0233 - 296 548

Fax: 0233 -296 598 

www.primariapiatrasoimului.ro

Newsletter