HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

An 2021
Minute de ședință
Tip fiser: pdf
Registrul pentru evidenta hotararilor
  1. Registrul pentru evidenta hotararilor de consiliu local pe anul 2021
Minute sedințe consiliu local pe anul 2021
Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 29 ianuarie 2021

Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 26 februarie 2021

Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2021
Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 29 ianuarie 2021

Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 26 februarie 2021
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2021
HCL 1/29.01.2021 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
2
2021
HCL 2/29.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrari si de activitati de interes local, care se vor executa/realiza in anul 2021, cu persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001 
3
2021
HCL 3/26.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Piatra Soimului
4
2021
HCL 4/26.02.2021 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor teritoriale din comuna Piatra Soimului
5
2021
HCL 5/23.04.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului Comunei Piatra Soimului din anul precedent pentru anul 2021
6
2021
HCL 6/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilei al comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
7
2021
HCL 7/23.04.2021 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
8
2021
HCL 8/23.04.2021 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Inrecomunitara "AQUANEAMT" in vederea exercitarii votului