HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

An 2021
Minute de ședință
Tip fiser: pdf
Registrul pentru evidenta hotararilor
 1. Registrul pentru evidenta hotararilor de consiliu local pe anul 2021
Minute sedințe consiliu local pe anul 2021
Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 29 ianuarie 2021

Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 26 februarie 2021

Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2021
Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 29 ianuarie 2021

Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 26 februarie 2021
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2021
HCL 1/29.01.2021 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
2
2021
HCL 2/29.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrari si de activitati de interes local, care se vor executa/realiza in anul 2021, cu persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001 
3
2021
HCL 3/26.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Piatra Soimului
4
2021
HCL 4/26.02.2021 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor teritoriale din comuna Piatra Soimului
5
2021
HCL 5/23.04.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului Comunei Piatra Soimului din anul precedent pentru anul 2021
6
2021
HCL 6/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilei al comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
7
2021
HCL 7/23.04.2021 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
8
2021
HCL 8/23.04.2021 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Inrecomunitara "AQUANEAMT" in vederea exercitarii votului
9
2021
HCL 9/23.04.2021 privind completarea inventarului aprobat prin HCL 19/19.08.1999, aprobata prin HG 1356/2001, privind atestarea domeniului public al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
10
2021
HCL 10/28.05.2021 privind insusirea Fisei de fundamentare 2021 - nr.480/11.05.2021 a SC ROZNOVSAL SRL ROZNOV, judetul Neamt privind tarifele vizand activitatea de preluare a deseurilor
11
2021
HCL 10/23.04.2021 privind declararea de uz si de interes public local a lucrarii "Construire Sala Sport, Comuna Piatra Soimului, judetul Neamt" si terenul aferent precum si a bunurilor dobandite de comuna Piatra Soimului, ca urmare a executarii acestei lucrari
12
2021
HCL 12/30.06.2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"
13
2021
HCL 13/16.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general estimativ pentru un obiectiv de investitie
15
2021
HCL 15/30.09.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2021
16
2021
HCL 16/30.09.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala durabila a comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
17
2021
HCL 17/30.09.2021 privind aprobarea delegarii gestiunii Serviciului Public Comunitar Local de Iluminat Public din comuna Piatra Soimului, judetul Neamt

  COMUNA PIATRA SOIMULUI

  str. Primariei, nr. 48


  Loc Piatra Șoimului, jud. Neamț

  Tel: 0233 - 296 548

  Fax: 0233 -296 598 

  www.primariapiatrasoimului.ro

  Newsletter