HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

An 2022
Minute de ședință
Tip fiser: pdf
Registrul pentru evidenta hotararilor
 1. Registrul pentru evidenta hotararilor de consiliu local pe anul 2021
Minute sedințe consiliu local pe anul 2022


Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2022
Proiecte de hotarare pe anul 2022
Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui supleant in functia de Consilier local

Proiect de hotarare privind actualizarea Comisiei de avizare cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Piatra Soimului si stabilirea locurilor pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate a comunei Piatra Soimului in perioada 2021-2024

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului Comunei Piatra Soimului din anul precedent pentru anul 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului, judetul Neamt pe anul 2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari si de interes local, care se vor executa/realiza in anul 2022, cu persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001

Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii unei hotarari anterioare
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2022
HCL 1/26.01.2022 privind validarea mandatului unui supleant in functia de Consilier local
2
2022
HCL 2/26.01.2022 privind actualizarea Comisiei de avizare cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Piatra Soimului si stabilirea locurilor pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice
3
2022
HCL 3/26.01.2022 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate a comunei Piatra Soimului in perioada 2021-2024
4
2022
HCL 4/11.02.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului Comunei Piatra Soimului din anul precedent pentru anul 2022
5
2022
HCL 5/11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului, judetul Neamt pe anul 2022
6
2022
HCL 6/11.02.2022 privind aprobarea Planului de lucrari si de interes local, care se vor executa/realiza in anul 2022, cu persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001
7
2022
HCL 7/11.02.2022 privind aprobarea revocarii unei hotarari anterioare
8
2022
HCL 8/25.03.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2022
9
2022
HCL 9/25.03.2022 privind insusirea Fiselor de fundamentare - nr.2112/23.03.2021 si 2113/23.12.2021 apartinand SC ROZNOVSAL SRL ROZNOV, judetul Neamt  privind tarifele vizand activitatea de preluare a deseurilor
10
2022
HCL 10/25.03.2022 privind axordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT in vederea exercitarii votului
11
2022
HCL 11/25.03.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Piatra Soimului
12
2022
HCL 12/25.03.2022 privind ocuparea cu titlu gratuit a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei Piatra Soimului, judetul Neamt de catre SC ORANGE ROMANIA SA
13
2022
HCL 13/25.03.2022 privind aprobarea solicitarii de trecere a unor drumuri forestiere si a terenului aferent acestora din domeniul public al statului si administrarea Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA in domeniul public al comunei Piatra Soimului, judetul Neamt si administrarea Consiliului local al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
14
2022
HCL 14/31.05.2022 privind validarea mandatului unui supleant in functia de Consilier local
15
2022
HCL 15/31.05.2022 pentru completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Comunei Piatra Soimului nr.21/28.06.2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
16
2022
HCL 16/31.05.2022 pentru aprobarea participarii Comunei piatra Soimului, in calitate de membru fondator, la infiintarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "PROTECTIA ANIMALELOR NEAMT"
17
2022
HCL 17/31.05.2022 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor teritoriale din comuna Piatra Soimului
18
2022
HCL 18/31.05.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020"
19
2022
HCL 19/24.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici di devizul general estimativ al obiectivului de investitii "Amenajare Parc in Satul Luminis, Comuna Piatra Soimului, judetul Neamt"
20
2022
HCL 20/22.07.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Piatra Soimului, pentru anul 2022
21
2022
HCL 21/22.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general estimativ ai obiectivului de investitii CONSTRUIRE SI MONTARE CRUCE METALICA, IMPREJMUIRE SI SISTEM DE ILUMINAT FOTOVOLTAIC, IN COMUNA PIATRA SOIMULUI, JUDETUL NEAMT
22
2022
HCL 22/31.08.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Piatra Soimului, pentru anul 2022
23
2022
HCL 23/31.08.2022 privind actualizarea Organigramei, Statului de functii si numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Vizualizeaza
24
2022
HCL 24/31.08.2022 privind aprobarea "AMENAJAMENTULUI PASTORAL" pentru pajostile din comuna Piatra Soimului, judetul Neamt
25
2022
HCL 25/31.08.2022 privind asumarea responsabilitatii organizarii procedurilor de atribuire a unor contracte de achizitie
26
2022
HCL 26/31.08.2022 privind modificarea HCL Piatra Soimului, nr.19 din 26.05.2017, privind punerea la dispozitia "PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL NEAMT, IN PERIOADA 2014-2020" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
27
2022
HCL 27/23.09.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Piatra Soimului, pentru anul 2022

  COMUNA PIATRA SOIMULUI

  str. Primariei, nr. 48


  Loc Piatra Șoimului, jud. Neamț

  Tel: 0233 - 296 548

  Fax: 0233 -296 598 

  www.primariapiatrasoimului.ro

  Newsletter