PROIECTE DE HOTĂRÂRI

An
Documente
Tip fiser: pdf
2020
Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari
Dispoziții convocare sedințe consiliu local pe anul 2020
 1. Dispozitie 51/23.01.2020 de convocare a sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 31 ianuarie  2020 - vizualizeaza
 2. Dispozitie 55/13.02.2020 de convocare a sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 19 februarie 2020 - vizualizeaza
 3. Dispozitia 73/02.04.2020 de convocare a sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 10 aprilie 2020 - vizualizeaza
 4. Dispozitie 81/08.05.2020 de convocare a sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 15 mai 2020 - vizualizeaza
 5. Dispozitie 84/24.06.2020 de convocare a sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 30 iunie 2020 - vizualizeaza
 6. Dispozitie 87/17.07.2020 de convocare a sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 23 iulie 2020 - vizualizeaza
 7. Dispozitie 92/24.08.2020 de convocare a sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 31 august 2020 - vizualizeaza
 8. Dispozitie 113/12.11.2020 de convocare a sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 16 noiembrie 2020 - vizualizeaza
 9. Dispozitie 114/16.11.2020 de convocare a sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 23 noiembrie 2020 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pe luna ianuarie 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare in comuna Piatra Soimului, judetul Neamt pentru invatamantul preuniversitar de stat, incapand cu anul scolar 2020-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii de pe raza administrativa a Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Servicului public de salubrizare

Proiect de hotarare privind insusirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "ECORPR"

Proiect de hotarare  privind insusirea fiselor de fundamentare de stabilire a preturilor deseurilor colectate de SC ROZNOVSAL SRL Roznov

Proiect de hotarare  privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ

Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2019

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari si de activitati de interes local care se vor executa/realiza in anul 2020 cu persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001

Proiect de hotarare privind actualizarea comisiei de avizarea cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Piatra Soimului si stabilirea locurilor pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publici
Proiecte de hotarâri pe luna februarie 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale in Comuna Piatra Soimului, judetul Neamt
 
Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului financiar al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt pentru anul 2020
 
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt pentru anul 2020
Proiecte de hotarâri pe luna aprilie 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea asigurării din fonduri proprii a contravalorii cheltuielilor cu masa si apa de consum a persoanelor aflate in carantina/izolare voluntara,ca urmare a factorului de risc epidemiologie actual coronavirus CO VID -19;

Proiect de hotarare privind aprobarea implementării proiectului„DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASISTENTA SOCIALA SI COMBATEREA SĂRĂCIEI SI A EXCLUZIUNII SOCIALE"- COD SMIS 126924

Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii municipiului ROMAN din cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „AQUA NEAMT"si modificarea ACTELOR STATUTARE ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „AQUA NEAMŢ".

Proiect de hotarare privind aprobarea „ACORDULUI DE REABILITARF'si a condiţiilor de acces privind circulaţia pe drumurile publice locale din comuna Piatra Soimului, a mijloacelor de transport aparţinând S.C.„STEF EDIL CDP S.R.L.SAVINESTI, judetul Neamt

Proiect de hotarare privind rezilierea /incheierea unor contracte pentru suprafeţe de pajişti aflate in domeniul privat al comunei Piatra Soimului, judetul NEAMT, la cererea crescătorilor de animale
Proiecte de hotarâri pe luna mai 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
Proiecte de hotarâri pe luna iunie 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea STATUTULUI COMUNEI PIATRA SOIMULUI
Proiecte de hotarâri pe luna iulie 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitie "Imbaracaminte asfaltica usoara strada Dealului, stada Albiteni si strada Primariei, comuna Piatra Soimului, judetul Neamt"
Proiecte de hotarâri pe luna august 2020
Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra Șoimului și aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind asumarea responsabilității lor organizării unor proceduri de atribuire a unor contracte de achiziție
Proiecte de hotarâri pe luna noiembrie 2020
Proiecte sedinta 16.11.2020

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt pe principalele domenii de activitate

Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului UAT Comuna Piatra Soimului, judetul Neamt - pentru mandatul 2020-2024

Proiecte de sedinta 23.11.2020

Proiect de hotarare privind valorile impozabile si taxele asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in comuna Piatra Soimului, judetul Neamt

Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Piatra Soimului pe anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Planului Urbanistic General al comunei Piatra Soimului, judetul Neamt prin extinderea intravilanului

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru anul 2020-2021

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

An 2020
Minute de ședință
Tip fiser: pdf
Registrul pentru evidenta hotararilor
 1. Registrul pentru evidenta hotararilor de consiliu local pe anul 2020 
Minute sedințe consiliu local pe anul 2020
Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 31 ianuarie 2020

Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 19 februarie 2020

Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 10 aprilie 2020

Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 15 mai 2020

Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 30 iunie 2020

Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 23 iulie 2020

Minuta sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 31 august 2020
Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2020
Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 31 ianuarie 2020

Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 19 februarie 2020

Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 10 aprilie 2020

Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 15 mai 2020

Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 30 iunie 2020

Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 23 iulie 2020

Procesul verbal al sedintei Consiliul Local Piatra Soimului in data de 31 august 2020
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2020
HCL 1/31.01.2020 privind aprobarea retelei scolare in comuna Piatra Soimului, judetul Neamt pentru invatamantul preuniversitar de stat, incapand cu anul scolar 2020-2021
2
2020
HCL 2/31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii de pe raza administrativa a Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt
3
2020
HCL 3/31.01.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Servicului public de salubrizare
4
2020
HCL 4/31.01.2020 privind insusirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "ECORPR"
5
2020
HCL 5/31.01.2020 privind insusirea fiselor de fundamentare de stabilire a preturilor deseurilor colectate de SC ROZNOVSAL SRL Roznov
6
2020
HCL 6/31.01.2020 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ
7
2020
HCL 7/31.01.2020 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2019
8
2020
HCL 8/31.01.2020 privind aprobarea Planului de lucrari si de activitati de interes local care se vor executa/realiza in anul 2020 cu persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001
9
2020
HCL 9/31.01.2020 privind actualizarea comisiei de avizarea cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Piatra Soimului si stabilirea locurilor pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publici
10
2020
HCL 10/19.02.2020 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale in Comuna Piatra Soimului, judetul Neamt
Vizualizeaza
11
2020
HCL 11/19.02.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului financiar al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt pentru anul 2020
Vizualizeaza
12
2020
HCL 12/19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt pentru anul 2020
Vizualizeaza
13
2020
HCL 13/10.04.2020 privind aprobarea asigurării din fonduri proprii a contravalorii cheltuielilor cu masa si apa de consum a persoanelor aflate in carantina/izolare voluntara,ca urmare a factorului de risc epidemiologie actual coronavirus CO VID -19
14
2020
HCL 14/10.04.2020 privind aprobarea implementării proiectului„DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASISTENTA SOCIALA SI COMBATEREA SĂRĂCIEI SI A EXCLUZIUNII SOCIALE"- COD SMIS 126924
15
2020
HCL 15/10.04.2020  privind aprobarea retragerii municipiului ROMAN din cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „AQUA NEAMT"si modificarea ACTELOR STATUTARE ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „AQUA NEAMŢ"
16
2020
HCL 16/10.04.2020 privind aprobarea Acordului de reabilitare si a condiţiilor de acces privind circulaţia pe drumurile publice locale din comuna Piatra Soimului, a mijloacelor de transport aparţinând S.C. STEF EDIL CDP S.R.L.SAVINESTI, judetul Neamt
17
2020
HCL 17/10.04.2020 privind rezilierea /incheierea unor contracte pentru suprafeţe de pajişti aflate in domeniul privat al comunei Piatra Soimului, judetul NEAMT, la cererea crescătorilor de animale
18
2020
HCL 18/15.05.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
19
2020
HCL 19/30.06.2020 privind aprobarea STATUTULUI COMUNEI PIATRA SOIMULUI
20
2020
HCL 20/23.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitie "Imbaracaminte asfaltica usoara strada Dealului, stada Albiteni si strada Primariei, comuna Piatra Soimului, judetul Neamt"
21
2020
HCL 21/31.08.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra Șoimului și aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții
22
2020
HCL 22/31.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2020
23
2020
HCL 23/31.08.2020 privind asumarea responsabilității lor organizării unor proceduri de atribuire a unor contracte de achiziție
24
2020
HCL 24/16.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
25
2020
HCL 25/16.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt pe principalele domenii de activitate
26
2020
HCL 26/16.11.2020 privind alegerea viceprimarului UAT Comuna Piatra Soimului, judetul Neamt - pentru mandatul 2020-2024
27
2020
HCL 27/23.11.2020 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in comuna Piatra Soimului, pentru anul 2021
28
2020
HCL 28/23.11.2020 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2020
29
2020
HCL 29/23.11.2020 privind aprobarea extinderii intravilanului comunei Piatra Soimului conform planului de situatie
30
2020
HCL 30/23.11.2020 privind aprobarea numarului si cuantumul burselor scolare pentru anul 2020 - 2021
31
2020
HCL 31/18.12.2020 privind Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Piatra Soimului pentru anul 2020021
32
2020
HCL 32/18.12.2020 pentru imputernicirea primarului privind negocierea contractului/acordului colectiv de munca al salariatilor din cadrul Primariei comunei Piatra Soimului
33
2020
HCL 33/18.12.2020 privind aprobarea retelei scolare in comuna Piatra Soimului, judetul Neamt pentru invatamantul preuniversitar de stat, incepand cu anul scolar 2021-2022

  COMUNA PIATRA SOIMULUI

  str. Primariei, nr. 48


  Loc Piatra Șoimului, jud. Neamț

  Tel: 0233 - 296 548

  Fax: 0233 -296 598 

  www.primariapiatrasoimului.ro

  Newsletter